Новаковић још 4 године

Изборна Скупштина Рагби 13 федерације Београда, која је одржана у недељу 24.01.2016. године у просторијама на Тргу Републике 3, поред на први поглед обимног дневног реда завршена је за сат времена. Скупштина је радила по следећем

ДНЕВНОМ РЕДУ

  1. Избор радног председништва и верификационе комисије

  2. Усвајање записнка са Скупштине од 31.01.2015. године

  3. Извештај о раду за 2015. годину
  4. Финансијски извештај за 2015. годину
  5. Извештај Надзорног одбора Рагби 13 федерације Београда

  6. Избор Председника, Управног одбора и Надзорног одбора Федерације

  7. Промена седишта Федерације

  8. Предлог програма рада и финансијски план за 2016. годину
  9. Разно

20160124_182141Од 10 клубова, Скупштини је присуствовало 6 делегата, што је било довољно за кворум и пуноважно одлучивање. Изостали су делегати из Рагби клуба Вождовац, Новог Београда, СУ Дунав 1896 и Црвене звезде.

Скупштина је експресно изабрала радно председништво у саставу Радослав Новаковић, Јован Вујошевић и Слободан Манак, а затим усвојила записник са прошле скупштине. Ни око извештаја о раду и финансијког извештаја за протеклу годину није било пуно дискусије. Усвојени су једногласно, као и извештај Надзорног одбора.

Шеста тачка била је најзанимљивија, јер се радило о избору новог руководства Рагби 13 федерације Београда. Скупштина је за новог председника избарала Радослава Новаковића. Нови Управни одбор федерације чине: Радослав Новаковић, Јован Вујошевић и Адмир Хаџић. У надзорни одбор изабрани су: Тибор Виши, Давид Бакић и Александар Милошевић.

На крају, Скупштина је донела неколико техничких одлука, као што је давање новом председнику овлашћења за представљање и заступање, одлуку о промени седишта Федерације, које је из Делиградске 27, премештено на Трг Републике 3, као и предлог програма рада и финансијски план за 2016. годину.

Related posts