Скупштина 24.01.2016. године

У складу са чланом 35. Статута Рагби 13 федерације Београда, председник Рагби 13 федерације Београда, сазива редовну изборну Скупштину Рагби 13 федерације Београда у просторијама Рагби 13 федерације Београда на Тргу Републике 3/II у Београду, за 24. јануар 2016. године у 18 часова, са следећим Дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радног председништва и верификационе комисије
 2. Усвајање записника са Скупштине од 31.01.2015. године
 3. Извештај о раду за 2015. годину
 4. Финансијски извештај за 2015. годину
 5. Извештај Надзорног одбора Рагби 13 федерације Београда
 6. Избор Председника, Управног одбора и Надзорног одбора Федерације
 7. Промена седишта Федерације
 8. Предлог програма рада и финансијски план за 2016. године
 9. Разно

Председник:

Радослав Новаковић

Овде можете преузети материјал за Скупштину:

 1. Записник са Скупштине 31.01.2015.
 2. Дневни рад
 3. Овлашћење

Related posts