Пантићу поверење и наредне 4 године

Ragbi 13, sudijska trojka i Predrag Pantic

Рагби 13 федерација Србије одржала је данас 29.12.2015. године изборну Скупштину у просторијама Рагби 13 федерације Београда у улици Трг Републике 3, са почетком у 18.00 сати. Скупштина је радила по следећем дневном реду:

  1. Избор радног председништва, верификационе комисије, записничара и оверача записника.
  2. Усвајање записника са претходне Скупштине
  3. Усвајања извештаја о раду за период 2012 – 2015 година
  4. Избор органа Федерације: Председника, Управног одбора, Надзорног одбора и Генералног секретара Федерације.
  5. Усвајање Програма рада за период 2016 – 2019 година
  6. Промена седишта и адресе Федерације
  7. Разно

Свакако најважнија тачка дневног реда је била избор новог руководства Рагби 13 Федерације Србије. Једини кандидат за функцију Председника био је Предраг Пантић, који је ту дужност обављао и у претходном периоду, а коме је Скупштина једногласно дала поверење и за наредни четворогодишњи период.

Изабран је нови управни одбор у саставу: Предраг Пантић председник и чланови Благоје Стоиљковић, Младен Ђурић, Радослав Новаковић и Јован Вујошевић.

За новог Генералног секретара Федерације изабран је Слободан Манак.

Related posts