Контакт

part-r13fbРагби 13 Федерација Београда 

Belgrade Rugby League Federation

Federation Belgrade de Rugby a XIII

e-mail: bgrugby13@yahoo.com

телефон/phone: +381 (0)60 4277725

 матични број/matični broj 17603434

ПИБ/PIB 103892479

11000 Београд , Шафарикова 11

Председник: Јован Вујошевић

Члан УО: Ненад Жујић

Члан УО: Владан Кикановић – генерални секретар (заступник)

Надзорни одбор: Димитрис Дајч, Јасмин Бибић и Никола Србљанин

Рагби 13 федерација Београда је члан Рагби 13 федерације Србије, националног гранског спортског савеза

Важне адресе:

Интернет страница  Рагби 13 федерације Србије: www.ragbiliga.rs

Интернет страница Комесара за такмичење: www.ragbiligesrbije.rs

Интернет страница  Европске рагби 13 федерације: https://europeanrugbyleague.com/

Интернет страница  Светске рагби 13 федерације: https://www.intrl.sport/